Hektiskt livstempo

Mitt arbete innebär mycket resande och därför hamnar jag ofta i situationer då bytestiden mellan flygen är så kort att det inte finns någon tid att äta. Nyligen uppstod en liknande situation, men eftersom jag hade kommit ihåg att ta med några Reztart bars fick jag energi för nästa tvåtimmarsflygning. Reztart bars hjälper dig verkligen när du har ont om tid!