Blodsockerfall

Blodsockerfall är ett tillstånd som inträffar när blodsockret i kroppen sjunker till en nivå som är lägre än normalt. Lågt blodsocker kan leda till en rad olika symtom så som illamående, yrsel, svaghet, hunger och huvudvärk. För att motverka blodsockerfall är det viktigt att äta regelbundet och välja näringsrika mellanmål utan snabba kolhydrater som hjälper till att stabilisera blodsockernivåerna.

Reztarts protein- och fiberrika produkter ger dig långvarig energi och hjälper dig att hålla ditt blodsocker stabilt under hela dagen.

Varför får man blodsockerfall?

Blodsockerfall (hypoglykemi) uppstår när kroppen inte har tillräckligt med glukos i blodet för att tillgodose energibehovet. Blodsockervärdet bör normalt ligga mellan 4–6 mmol/L på fastande mage. Några orsaker till lågt blodsocker kan till exempel vara om du hoppat över måltider, konsumerat stora mängder alkohol eller snabba kolhydrater, eller när du utfört intensiv fysisk aktivitet utan tillräckligt med energiintag.

Hos personer med typ 2-diabetes blir cellerna mindre känsliga för kroppens insulin och blodsockernivåerna stiger snabbare. För personer utan diabetes kan insulinet reglera blodsockret mycket mer effektivt, men lågt blodsocker och symtom på detta kan uppstå hos alla. Oavsett om du är sjuk eller inte så är en jämn och hälsosam blodsockernivå viktigt för att må bra.

Symtom lågt blodsocker

Några vanliga symtom på lågt blodsocker är:

  • Illamående: Även om du kanske inte vill äta när du mår illa så gör det troligtvis att illamåendet försvinner fortare
  • Yrsel: Blodsockerfall kan orsaka yrsel, svaghet och att du känner dig ostadig
  • Huvudvärk: En dov eller skarp smärta i huvudet kan uppstå vid lågt blodsocker
  • Ångest: Plötsliga känslor av ångest, ilska eller nervositet
  • Svettningar: Onormala svettningar, även utan fysisk aktivitet
  • Skakningar: Okontrollerbara skakningar eller darrningar
  • Dimsyn: Svårigheter att se klart kan också vara ett symtom på lågt blodsocker
  • Hunger: Plötslig och intensiv hunger
  • Förvirring: Svårigheter att tänka klart eller fatta beslut
  • Irritation: Ökad irritation eller känslosamhet

En del personer är väldigt känsliga och kan snabbt uppleva flera symtom, medan vissa inte känner av några symtom alls, även när blodsockret är väldigt lågt. Det är särskilt farligt om du har diabetes, eftersom ett blodsockerfall då kan leda till medvetslöshet. Symtomen kan även variera beroende på hur snabbt blodsockernivåerna sjunker.

Så kan du undvika ett blodsockerfall

För att undvika blodsockerfall är det helt avgörande att ha en balanserad kost och äta regelbundet. För många räcker inte frukost, lunch och middag – du behöver också ett fiber- och proteinrikt mellanmål som stabiliserar ditt blodsocker. Reztarts produkter innehåller NGC™ – en unik hälsomix framtagen av svenska läkare som ger dig bra energi och håller ditt blodsocker stabilt.

När en diabetiker får blodsockerfall är det viktigt att personen får i sig socker snabbt – men för att förebygga lågt blodsocker redan innan symtomen börjar komma är det också viktigt med bra och jämn energi utan snabba kolhydrater. Därför passar Reztart lika bra för dig som behöver ett smidigt mellanmål i farten som för dig som vill ha ett bra mellanmål redo när du börjar känna dig låg. Genom att välja rätt kost och goda mellanmål med bra innehåll kan du effektivt förebygga blodsockerfall. Beställ dina produkter från Reztart här!